Logo iPro
Logo iPro

E-Learning Fusion 2016 - Prezentacje

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami:

E-Learning Tools

Najnowsze rozwiązania i narzędzia technologiczne w e-learningu: mobile learning *social learning * video learning * gamifikacja * cloud LMS* authoring tools

E-Learning Process

Skuteczne metody projektowania i wdrażania angażującego e-learningu: * motywacja i zaangażowanie do nauki online * grywalizacja, kiedy działa? * sekrety skutecznych wdrożeń * personalizacja w e-learningu * kim jest współczesny uczący się? * użytkownicy jako dostawcy treści * social learning - łatwo powiedzieć, trudno zrobić * mobile learning - kiedy jest angażujący?

E-Learning Experience & Best Practices

Biznesowe case’y dotyczące skutecznych i udanych wdrożeń e-learningu z międzynarodowych i polskich korporacji


Logo iPro