Prezentacje konferencji 2017

Tools

Process

Experience & Practices


Najnowsze rozwiązania i narzędzia technologiczne w e-learningu: mobile learning *social learning * video learning * gamifikacja * cloud LMS* authoring tools

Skuteczne metody projektowania i wdrażania angażującego e-learningu: * motywacja i zaangażowanie do nauki online * grywalizacja, kiedy działa? * sekrety skutecznych wdrożeń * personalizacja w e-learningu * kim jest współczesny uczący się? * użytkownicy jako dostawcy treści * social learning - łatwo powiedzieć, trudno zrobić * mobile learning - kiedy jest angażujący?

Biznesowe case’y dotyczące skutecznych i udanych wdrożeń e-learningu z międzynarodowych i polskich korporacji


Organizator:


Partnerzy konferencji:Główny partner merytoryczny:Patron honorowy:

Patroni merytoryczni:

Partner technologiczny:

Patroni medialni:

Facebook LinkedIn Twitter