Business Case  - Wrogowie Wellbeingu  - Cena absencji. Ile kosztują błędy w zarządzaniu?

Jakie postawy i zachowania szefów wypływają na wskaźniki absencji, rotacji i mental health pracowników

Jak je mierzyć, interpretować? Dowiesz się co zrobić, aby osiągnąć rezyliencję organizacyjną.

Inspirująca rozmowa o wyzwaniach menedżerów w czasie optymalizacji budżetów na 2024.

PRELEGENCI