Democratizing Learning: Stay ahead of the skills gap

Czym jest zdemokratyzowana nauka? Jak bariery językowe faktycznie wpływają narnTwoją firmę? Zagłębimy się w znaczenie zwiększania zdolności każdego pracownikarndo komunikacji międzykulturowej, co wymaga równego dostępu do nauki językówrnobcych dla wszystkich. Odpowiemy również na pytanie, w jaki sposób można tornosiągnąć w skalowalny i wydajny sposób. Jakie aspekty należy wziąć pod uwagę?
PRELEGENCI