Empik Digital All czyli jak rozwijamy kompetencje digitalowe naszych klientów i pracowników

Przedmiotem prelekcji będzie niezwykły projekt w Empik Group który dotyczy rozwoju kompetencji digitalowych w formule formal & informal learning wraz z udziałem partnerów zewnętrznych i zasobów wewnętrznych czyli synergia zespołów IT, HR, Szkoleń i sprzedaży. Wielowymiarowy projekt, z którego czerpiemy liczne doświadczenia w kontekście digitalowego rozwoju całej organizacji
PRELEGENCI