Wellbeing goes mainstream - holistyczne podejście w miejscu pracy

Budowanie pozytywnych, zdrowych i harmonijnych miejsc pracy to obecnie jedno z kluczowych wyzwań stojących przed działami Hr, liderami oraz całymi organizacjami.

  • Co w praktyce oznacza holistyczne podejście do dobrostanu (well-being’u) i zdrowia w miejscu pracy?
  • Jak systemowo zadbać o ich rozwój, uwzględniając specyficzne potrzeby różnych grup pracowników?
  • Jakie błędy popełniają najczęściej przedstawiciele działów HR podczas wdrażania programów well-being’owych i jak ich unikać?

W trakcie swojej sesji udzielę odpowiedzi na powyższe pytania i pokażę, że holistyczne podejście do dobrostanu stanowi obecnie fundament prosperowania pracowników, liderów i całych organizacji. Będzie też element doświadczenia powyższego procesu.

PRELEGENCI