Innowacyjne szkolenia i rozwój: Cyfrowy umysł wkracza w erę uczenia adaptacyjnego

Dzięki tej sesji zyskamy zrozumienie zmiany poznawczej: jak technologia wpływa na uczenie się i rozwój. Jak zmienił się sposób, w jaki uczący się uzyskują dostęp, angażują się i wchodzą w interakcję z treściami edukacyjnymi. Jak wygląda tworzenie holistycznego ekosystemu uczenia się, od bibliotek kursów i metod ewaluacji, po narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Przeanalizujemy, jak technologie uzupełniają się i ulepszają tradycyjne metody uczenia się oraz jak pozwalają uczącym się kierować procesem edukacyjnym.
PRELEGENCI