Jak ułożyć skuteczny program reskillingowy?

Badania przeprowadzone przez World Economic Forum przewidują, że do 2030 roku aż 1,5 mld pracowników na całym świecie będzie musiało przejść proces reskillingu, czyli zdobywania nowych umiejętności i wiedzy. To znaczy, że blisko połowę globalnej siły roboczej trzeba będzie przekwalifikować. Czy Twoje miejsce pracy jest przygotowane na tak olbrzymie wyzwanie, jakim jest przekwalifikowanie nawet co drugiej zatrudnionej osoby?

Podczas prezentacji podzielę się sprawdzonymi strategiami wdrażania procesów reskillingowych. Omówię temat potencjalnych pułapek oraz obszarów ryzyka. Dodatkowo postaram się ukazać obraz dobrych praktyk – tych, które wypróbowały już inne organizacje i które okazały się skuteczne.

PRELEGENCI