Learning and technology – what's next on this crazy roller coaster?

Sposób, w jaki pracujemy, i technologia, z której korzystamy, szybko się zmieniają, co ma radykalny wpływ na naszą pracę w zakresie uczenia się i rozwoju (L&D).

Wkraczamy do nowego świata z mniejszą liczbą ograniczeń, w którym rzeczy dzieją się szybko, a stare wytyczne nie mają już zastosowania. Łatwe w użyciu narzędzia AI to jedynie najnowsza przełomowa technologia, która nas dotknęła.

W sesji otwierającej Donald H. Taylor rozpocznie od przeglądu najnowszych technologii wspierających uczenie się i wydajność. Jako przewodniczący londyńskiej konferencji Learning Technologies Conference od 2000 roku ma on praktyczny wgląd w bieżące zmiany w tej dziedzinie. Opierając się na badaniach i studiach przypadków, Donald przedstawi najnowsze trendy w obszarze L&D. Przyjrzy się możliwym efektom zachodzącej transformacji. Opisze, jak ograniczyć ryzyko, jednocześnie maksymalizując możliwości, i jak najlepiej wykorzystać szanse, które się pojawiają.

Wśród poruszanych zagadnień między innymi:

  1. Wszystko zaczyna się od nastawienia – uczniów, menedżerów i L&D.
  2. Kluczowe trendy i narzędzia EdTech, w tym personalizacja, VR, AI i współpraca.
  3. Dlaczego działy L&D muszą zająć strategiczną pozycję – i jak to zrobić?
  4. Sposób myślenia i umiejętności, których działy L&D potrzebują w przyszłości.
PRELEGENCI