Jak uczynić treści e-learningowe bardziej dostępnymi, zrozumiałymi i atrakcyjnymi

W tej prelekcji Łukasz omówi w jaki sposób możliwe jest ulepszenie materiałów i platform e-learningowych pod względem dostępności i zwiększania zaangażowania ich użytkowników. Przedstawi najlepsze praktyki wykorzystywania technologii przekształcającej tekst na mowę, co umożliwia dwumodalne uczenie się (czytanie + słuchanie) na szeroką skalę.
In this speech, Łukasz will cover the ins and outs of enhancing e-learning materials and platforms with more accessibility and engagement. He will showcase best practices of leveraging text-to-speech which allows for bimodal learning (reading + listening) across the board.
PRELEGENCI