Wdrażanie sztucznej inteligencji w procesy szkoleniowo-rozwojowe

W ramach tej prelekcji przyjrzymy się najnowszym osiągnięciom z dziedziny generatywnej sztucznej inteligencji (SI) w procesach szkoleniowych. Zaczniemy od zagłębienia się w nowe obszary zastosowania tej technologii (np. wirtualni tutorzy i tworzenie spersonalizowanych treści), które redefiniują strategie wdrażania procesów rozwojowych w organizacjach. Następnie omówimy sposoby radzenia sobie z wyzwaniami wdrażania generatywnych systemów SI. Skoncentrujemy się na ograniczeniach technologicznych, koszcie, a także kwestiach etycznych i regulacjach prawnych. Na koniec rozważymy szerszy wpływ generatywnej SI na przyszłość nauczania i uczenia się. Uwzględnimy tutaj integrację systemów SI z codziennymi narzędziami, zmieniający się krajobraz umiejętności zawodowych ze względu na automatyzację oraz znaczenie programów szkoleniowych w dzisiejszej gospodarce napędzanej przez SI.
PRELEGENCI