Agnieszka Lamek
Agnieszka Lamek
Dyrektor HR AIC S.A.

BIO

Od ponad 25 lat w biznesie, a od 15 lat związana z obszarem HR. Karierę zawodową zaczynała w obszarze operacyjnym: produkcja, logistyka, jakość. Swoje doświadczenie i wiedzę zdobywała w międzynarodowych firmach produkcyjnych, logistycznych, GBS i handlowych, a także prowadząc własną działalność gospodarczą. Jest ekspertem w przygotowywaniu działań strategicznych, jak i operacyjnych dla biznesu, w tym wsparcie w zakresie fuzji, restrukturyzacji, zarządzania zmianami w biznesie, planowania działań rozwojowych, zwłaszcza w zakresie odpowiedzialnego i zaangażowanego przywództwa oraz zarządzania talentami, wartościowania stanowisk i budowania ścieżek rozwoju. Jest miłośnikiem innowacji oraz posiada stopień Green Belt w zakresie Lean. Ciągłe doskonalenie i usprawnianie poszczególnych obszarów w organizacji jest dla niej ważnym motorem do działania. Wielokrotnie wdrażała narzędzia i technologie wspierające procesy HR, również w ramach projektów międzynarodowych. Dzięki szerokiemu doświadczeniu biznesowemu oraz umiejętnościom coachingowym, buduje kultury organizacyjne zorientowane na cele w oparciu o współpracę, odpowiedzialność i zaangażowanie. Uważa, że nieodłączną rolą biznesu jest jego zaangażowanie w tematy społeczne i środowiskowe. W tym zakresie każdy pracownik pełni ważną rolę, dlatego tworzy w organizacjach strategie oraz odpowiednie narzędzia, które dają pracownikom sprawczość w realizowaniu projektów w tym zakresie. Ponadto, była jednym z inicjatorów powstania Pomorskiego Klastra ICT oraz buduje długofalową współpracę pomiędzy biznesem, a szkołami średnimi i wyższymi. Wraz z Washington Business Week Association, we współpracy z firmą Boeing i ambasadą USA w Polsce oraz innymi firmami, które zaprasza do współpracy, utworzyła i prowadzi program motywacyjno-rozwojowy dla młodzieży szkół średnich.

Program

Panel dyskusyjny - Po co biznesowi L&D w świecie IV rewolucji technologicznej