Bohdana Horáčková
Bohdana Horáčková
Prezeska Zarządu, Dyrektor Generalna CEZ Polska

BIO

Bohdana Horáčková jest absolwentką Politechniki w Ostrawie, Wydziału Budowy Maszyn i Elektrotechniki.  Pracę w Grupie CEZ rozpoczęła w roku 2009 jako szefowa działu komunikacji i PR. Do CEZ przeszła z prywatnego sektora, z pozycji udziałowca i dyrektora firmy zajmującej się regulacją i automatyzacją napędów.  Od niespełna 11 lat reprezentuje Grupę CEZ na rynku polskim jako Prezeska Zarządu i Dyrektor Generalna CEZ Polska. Jest również członkinią Rad Nadzorczych spółek z Grupy CEZ.  Na obecnej pozycji sprawuje nadzór kierowniczy nad całokształtem działalności spółki macierzystej w Polsce, wdrażaniem nowych planów i strategii, monitoruje potencjał rozwojowy i nowe trendy na rynku.  Niezwykle ważnym elementem całokształtu  doświadczenia zawodowego Bohdany Horáčkovej są relacje międzyludzkie zarówno na płaszczyźnie biznesowej/zawodowej jak i osobistej.  Zdobywa i przekazuje dalej wiedzę i doświadczenie w obszarze coachingu ze szczególnym wykorzystaniem neuroleadershipu. W swojej pracy wykorzystuje odkrycia naukowe dotyczące funkcjonowania mózgu. Absolwowała liczne kursy i szkolenia, pozyskując szereg cennych certyfikatów,  i nieustannie poszerza swoja wiedzę w tym obszarze.  Ponadto interesuje się architekturą nowoczesną, designem, sportem (kolarstwo górskie, joga, golf) i zdrowym stylem życia. 

Program

Panel dyskusyjny - Po co biznesowi L&D w świecie IV rewolucji technologicznej