Kasia Jamroz
Kasia Jamroz
Senior Conscious Leadership Coach & Trainer, Talent Chase

BIO

Doradca, executive coach, trener i facylitator. Międzynarodowy mówca i konsultant biznesowy, autorytet w zakresie przywództwa, zarządzania zespołem, komunikacji i umiejętności interpersonalnych oraz transformacji kultury organizacyjnej. Ekspert w zakresie realizacji projektów oceny kompetencji personalnych i menedżerskich oraz wykorzystania testów psychometrycznych. Propagatorka rozwoju osobistego, stale zmieniająca swoje życie, stawiająca wyzwania swoim ograniczeniom, będąca prawdziwym dowodem na to, że wszystko jest możliwe. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Od ponad 10 lat prowadzi międzynarodowe projekty rozwojowo-doradcze w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego. Specjalizuje się w warsztatach, szkoleniach, facylitacjach, coachingu i mentoringu w obszarze wspierania procesów zmian organizacyjnych, budowania efektywnych zespołów, zarządzania czasem i stresem, poprawy komunikacji, budowania relacji, rozwoju kompetencji zarządczych i przywódczych oraz rozwoju superwizji dla liderów. Współpracuje z zarządami globalnych firm, jak również z indywidualnymi osobami i zespołami. Autorka międzynarodowych programów i seminariów z zakresu coachingu i doradztwa, zrównoważonych rozwiązań i strategii dotyczących wyzwań z kapitałem ludzkim. Projektuje i prowadzi warsztaty “Love YourselfInward”.

Program