Krzysztof Karwowski
Krzysztof Karwowski
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie

BIO

Przewodniczący Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających w Związku Banków Polskich i członek prezydium Rady Związku.

Przewodniczący Komitetu Rozwoju Rady Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i jej były pracownik naukowo-dydaktyczny. Pasjonat informatyki i nowych technologii.

Swoje wykształcenie poszerzał na wielu szkoleniach i studiach podyplomowych między innymi w Gdańskiej Akademii Bankowej, Warszawskiej Wyższej Szkole informatyki, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada wszechstronne wykształcenie i doświadczenie zawodowe w obszarze edukacji, informatyki, telekomunikacji, bankowości i zarządzania zespołami.

Przez wiele lat prowadził własną działalność gospodarczą.

Jest menagerem z wieloletnim doświadczeniem.

Jego motto to poznać i zrozumieć świat w różnych jego aspektach😉

Program

Panel dyskusyjny - Po co biznesowi L&D w świecie IV rewolucji technologicznej