Marta Borkowska-Olszewska
Marta Borkowska-Olszewska
CEO, Talent Chase Sp. z o.o.

BIO

Od ponad 20 lat związana z branżą usług szkoleniowych i consultingowych, założycielka i współwłaścicielka, w zarządzie i na stanowiskach kierowniczych, menedżer, mentor, doradca. Z wykształcenia ekonomistka i muzyk. Absolwentka studiów podyplomowych Executive MBA organizowanych przy Business Center Club w Warszawie, prowadzonych przez GFKM, Uniwersytet Gdański i IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management. Ma uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych. Posługuje się językiem angielskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim.

Praktyk biznesu. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu firmą oraz strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Po sprzedaży udziałów własnej firmy szkoleniowej w 2007 roku pracowała dla „Harvard Business Review Polska” (ICAN Institute) na stanowisku Dyrektora Rozwoju Biznesu, była Partnerem w firmie doradczej Allbridge Business Advisory (DOOR Group International) oraz Dyrektorem Zarządzającym w Starway Institute. Z sukcesem realizowała zarówno projekty rekrutacyjne na stanowiska średniego, wyższego i najwyższego szczebla menedżerskiego, jak i szereg projektów doradczych i rozwojowych z zakresu diagnozy i modelowania kultur organizacyjnych, rozwoju przywództwa oraz kompetencji menedżerskich dla czołowych polskich przedsiębiorców i międzynarodowych korporacji.

Członkini Vital Voices Poland – organizacji non profit założonej przez Hillary Clinton i Madeleine Albright. Mentorka w programach Vital Voices. Członkini Rady Programowej międzykorporacyjnego programu mentoringowego LeadersIn. Członkini Międzynarodowego Forum Kobiet Biznesu i Nauki przy Szkole Głównej Handlowej oraz Rotary International. W kadencji 2018/2020 Prezydent Klubu Rotary Warszawa Belweder.

Organizatorka konferencji i seminariów. Pasjonatka połączenia biznesu i nauki. Od lat aktywnie promuje przedsiębiorczość kobiet, wspiera partnerstwo w biznesie, aspiracje i niezależność zawodową. Inicjatorka i organizatorka cyklu śniadań biznesowych dla kobiet na stanowiskach zarządczych. W 2005 roku uzyskała tytuł „Kobieta Przedsiębiorcza 2005”, w 2014 roku „Kobieta Sukcesu Mazowsza 2014”.

Pasjonatka muzyki klasycznej i jazzowej. Znawca win. Wolne chwile spędza przy fortepianie. Kocha teatr i podróże. Interesuje się psychologią i filozofią wschodu.

Program