Piotr Piasecki
Piotr Piasecki
Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

BIO

Ekspert zarządzania i przywództwa, konsultant, trener i coach. Na co dzień zaangażowany aktywista społeczny i ekspert sektora usług rozwojowych. Jest współtwórcą i prezesem zarządu POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH, członkiem Prezydium KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ członkiem RADY INTERESARIUSZY ZSK i przewodniczącym Rady ds. Kompetencji sektora Usług Rozwojowych. Współpracuje z SWPS oraz AGH, był wieloletnim wykładowcą i konsultantem Harvard Business Review Polska (ICAN INSTITUTE) gdzie prowadził warsztaty dla kadr menedżerskich i realizował projekty doradczo –rozwojowe dla przedsiębiorstw. Współpracuje z wieloma instytucjami otoczenia biznesu i edukacji min. z POLSKĄ AGENCJĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Zrealizował szereg inicjatyw badawczych oraz publikacji i popularyzatorskich związanych z promowaniem idei „lifelong learning”, dotyczących rozwoju oraz zarządzania. W ostatnim czasie ukazała się min. „Biała Księga Usług Rozwojowych” oraz Rama Sektorowa Usług Rozwojowych. Jest współautorem książki „SENSOTWÓRCZOŚĆ”. Jest współ-zarządzającym w firmie Heidtman & Piasecki (Business Doctors) i Fundacji na rzecz Kapitału Intelektualnego.

Program