elearning fusion tickets banner

Wybierz pakiet

OPTIMUM

(2 dni)

1450 zł +VAT

 • Bilet na Konferencję stacjonarną w dniach 14-15 listopada 2023r. i strefę EXPO w dniu 14 listopada 2023 roku
 • Udział w prestiżowym, branżowym, stacjonarnym wydarzeniu oraz inspirujących spotkaniach z największymi międzynarodowymi ekspertami
 • Udział w jedynym w Polsce EXPO digital learning w towarzyszących im wystąpieniach organizowanych przez wystawców w dniu 15 listopada 2023 roku
 • Dostęp do ekskluzywnych treści i ofert ekspertów i partnerów/sponsorów
 • Networking branżowy w gronie specjalistów i pasjonatów z obszaru digital learning
 • Przerwy kawowe

(możliwość dokupienia obiadu na życzenie, w kwocie 200 zł netto)

SMART

(2 dni)

1600 zł + VAT

 • Bilet na Konferencję stacjonarną w dniach 14-15 listopada 2023 r i strefę EXPO w dniu 14 listopada 2023 roku
 • Udział w prestiżowym, branżowym, stacjonarnym wydarzeniu oraz inspirujących spotkaniach z największymi międzynarodowymi ekspertami
 • Udział w jedynym w Polsce EXPO digital learning w towarzyszących im wystąpieniach organizowanych przez wystawców w dniu 15 listopada 2023 roku
 • Dostęp do ekskluzywnych treści i ofert ekspertów i partnerów/sponsorów
 • Networking branżowy w gronie specjalistów i pasjonatów z obszaru digital learning
 • Przerwy kawowe
 • Lunch

Expo

(1 dzień)

250 zł + VAT

 • Bilet na wydarzenie stacjonarne (strefa Expo) w dniu 14 lub 15 listopada 2023
 • 1 dzień - wstęp na expo
 • 2 dzień - wstęp na sesję tematyczną ROZWIĄZANIA I INSPIRACJE
 • Dostęp do ekskluzywnych treści i ofert ekspertów i partnerów
 • Przerwy kawowe

VIP

(2 dni)

1980 zł + VAT

 • Bilet na Konferencję stacjonarną w dniach 14-15 listopada 2023 r i strefę EXPO w dniu 14-15 listopada 2023 roku.
 • Udział w prestiżowym, branżowym, stacjonarnym wydarzeniu oraz inspirujących spotkaniach z największymi międzynarodowymi ekspertami
 • Udział w jedynym w Polsce EXPO digital learning w towarzyszących im wystąpieniach organizowanych przez wystawców w dniu 15 listopada 2023 roku
 • Dostęp do ekskluzywnych treści i ofert ekspertów i partnerów/sponsorów
 • Networking branżowy w gronie specjalistów i pasjonatów z obszaru digital learning
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Coctail połączony z networkingiem na zakończenie pierwszego dnia Konferencji, tj. w dniu 14.11.2023 r
Twoje zgłoszenie nie zostało zapisane. Spróbuj ponownie później.
Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia.
Ticket for conference
The SMS field must contain between 6 and 19 digits and include the country code without using +/0 (e.g. 1xxxxxxxxxx for the United States)
?

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:

 1. administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane kontaktowe: Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa, tel. + 48 791 204 350, email: rodo@dlc.org.pl.
 2. dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Przedmiotem umowy jest umożliwienie wzięcia udziału w konferencji E-learning Fusion organizowanej przez administratora danych w dniach 14-15.11.2023 r.
 3. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), dochodzenia lub zabezpieczenie roszczeń.
 4. dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe i doradcze, dostawcom platform internetowych służących do organizacji i świadczenia usługi online, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję.
 5. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych osobowych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 6. osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.
 7. osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. W przypadku niepodania danych umowa nie zostanie zawarta i udział w konferencji nie będzie możliwy.

Zaznaczenie poniższych zgód umożliwia skorzystanie z udziału w konferencji w cenie promocyjnej. Alternatywnie z usługi można skorzystać bez wyrażania poniższych zgód, jednak w cenie nieuwzględniającej rabatu.

[Pakiet OPTIMUM: 1450,00 + VAT]

[Pakiet SMART: 1600,00 + VAT]

[Pakiet EXPO: 250,00 + VAT]

[Pakiet VIP: 1980,00 + VAT]

Administratorem danych osobowych jest Digital Learning Centre Sp. z o.o., ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

786-984-808
elf@dlc.org.pl