Navigating the AI Revolution in L&D: Past, Present, and Future

Dołącz do Egle Vinauskaite w fascynującej podróży przez ewolucję sztucznej inteligencji w L&D. Trzymając rękę na pulsie technologicznych przemian, Egle podążała trajektorią generatywnej sztucznej inteligencji od jej początków do jej głównego nurtu w nauce i rozwoju. Gdzie teraz jesteśmy? Gdzie idziemy? W jaki sposób sztuczna inteligencja wpłynie na naukę, umiejętności, miejsce pracy i ostatecznie na rolę w nim nauki i rozwoju? Podczas tej sesji omówione zostaną obietnice sztucznej inteligencji, rzeczywistość w terenie i możliwa przyszłość, która nas czeka.
PRELEGENCI