Otwarcie konferencji

Od kilkunastu lat obserwuję, ale również aktywnie uczestniczę w rozwoju form i formatów uczenia się w polskich i światowych globalnych korporacjach. Ostatnie lata, a może nawet miesiące, to już nie tylko rozwój nowych kierunków, lecz wręcz rewolucyjne – transformacyjne podejście do tego, jak ludzie się uczą.
PRELEGENCI