Marta Machalska
Marta Machalska
Digital Learning Strategist, Chief Operating Officer, iPro sp. z o.o.

BIO

Prezes Zarządu iPro Sp. z o.o. oraz Digital Learning Centre Sp. z o.o.; Learning Experience Designer oraz Instructional Designer, metodyk nauczania osób dorosłych, recenzent standardów kwalifikacji zawodowych, prekursorka polskiego e-learningu z 20-letnim doświadczeniem. Marta realizuje projekty doradcze, które wspierają organizacje w transformacji uczenia. Wdraża społecznościowy model uczenia się (social learning). W praktyce wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania szkoleniowe oparte o nowe technologie. Marta Machalska jest magistrem sztuki w dziedzinie teatru (Akademia Teatralna w Warszawie), absolwentką studiów trenerskich (WSFiZ), zarządzania zasobami ludzkimi (WSFiZ w Warszawie) oraz studiów menedżerskich (SGH). Jest autorką książki pt.: „Digital learning: od e-learningu do dzielenia się wiedzą” (wyd. II, Wolters Kluwer, 2022). Twórca E-Learning Fusion.

Program