Marek Noster
Marek Noster
Dyrektor Biura Metod i Narzędzi doskonalenia kompetencji, PKO Bank Polski SA

BIO

Dyrektor Biura Metod i Narzędzi doskonalenia kompetencji w PKO Banku Polskim SA. Odpowiedzialny za realizację strategii działań szkoleniowych i rozwojowych oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Współzałożyciel pierwszej w Polsce platformy do cross-marketingu. Współzałożyciel Szopi.pl (obecnie Everli.pl), pierwszego w Polsce serwisu oferującego dostawę zakupów spożywczych w oparciu o rozwiązania ekonomii współdzielenia. Odpowiedzialny za zbudowanie Biura Szkoleń i Rozwoju Alior Banku, w tym m.in. za zarządzanie zespołami: trenerów wewnętrznych, rozwoju pracowników i oceny pracowniczej.

Program