DESIGN THINKING w e-learningu, czyli jak właściwie dokonać transformacji szkoleń, aby przynosiły lepsze rezultaty biznesowe

Na podstawie przeprowadzonego procesu Design Thinking u lidera automatyki przemysłowej na świecie pokażę Ci, jak:  Prawidłowo przenieść szkolenia produktowe z sali szkoleniowej do świata online, aby pracownicy potrafili wychodzić z ofertą do klientów.  Wykorzystać potencjał różnych doświadczeń i wiedzy oraz stworzyć warunki do współpracy między działami i zburzyć silosy.  Efektywnie tworzyć szkolenie na bazie informacji od użytkownika końcowego, zamiast pytać go o opinię po wypuszczeniu szkolenia.
PRELEGENCI